Τελευταία Νέα

Εταιρεία

Η εταιρία μας, M&M EcoTech, με πολυετή πείρα πάνω στον τομέα των αποφρακτικών, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής  του αποφρακτικού σας μηχανήματος με γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρίας.

Αντιπρόσωποι και συνεργάτες διεθνών οίκων ανταλλακτικών είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στην επισκευή και συντήρηση του αποφρακτικού σας  μηχανήματός όσο και στην εξέλιξη αυτού. Επίσης  προσφέρουμε την  πλήρη κάλυψη των αναγκών στα παρελκόμενα αυτών με μεγάλη γκάμα  σε ακροφύσια για όλες τις ανάγκες σας καθώς και ειδικών σωλήνων απόφραξης υψηλής πίεσης και αναρρόφησης.

Ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο της wiedemann & reichhardt gmbh διαθέτουμε την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία  σε όλα τα μοντέλα των αποφρακτικών της. Συνεχείς είναι η ενημέρωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση  βάση των αυστηρών προτύπων της κατασκευάστριας εταιρίας.

MENU