Προϊόντα

Ανταλλακτικά αποφρακτικών Ανταλλακτικά αντλιών υψηλής πίεσης Ανταλλακτικά αντλιών κενού Ανταλλακτικά πνευματικού συστήματος αποφρακτικού Ανταλλακτικά υδραυλικού συστήματος αποφρακτικού Πλήρης γκάμα βανών όλων των διαστάσεων και όλων των τύπων ειδικοί σωλήνες απόφραξης σωλήνες αναρρόφησης ειδικά ακροφύσια (μπεκ) όλων των τύπων

Υπηρεσίες

Επισκευή και συντήρηση αποφρακτικών μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση αντλιών υψηλής πίεσης Επισκευή και συντήρηση αντλιών κενού Επισκευή και συντήρηση αντλιών χαμηλής πίεσης Επισκευή και συντήρηση πνευματικού και ηλεκτροπνευματικού κέντρου Ανακατασκευή αποφρακτικών μηχανημάτων

Εταιρεία

Η εταιρία μας, M&M EcoTech, με πολυετή πείρα πάνω στον τομέα των αποφρακτικών, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής  του αποφρακτικού σας μηχανήματος με γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρίας. Αντιπρόσωποι και συνεργάτες διεθνών οίκων ανταλλακτικών είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στην επισκευή και συντήρηση του αποφρακτικού σας […]